Europas digitala framtid

EU-kommissionen har under veckan publicerat flera olika dokument med förslag och rekommendationer som på ett eller annat sätt berör automatiserade fordon:

  • White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust. Här är budskapet att AI medför många möjligheter och utmaningar och att EU måste bemöta dessa på sitt eget sätt som baseras på europeiska värderingar. Man konstaterar också att EU-lagstiftningen är i stort sett tillämpbar även på AI-system men att det är viktigt att bedöma om den kan användas på ett adekvat sätt i praktiken för att hantera de risker som AI-system skapar, eller om justeringar behövs för specifika rättsliga instrument.
  • Commission Report on safety and liability implications of AI, the Internet of Things and Robotics. Här pratas det om hur man både ska kunna vara världsledande på AI samtidigt som medborgarnas rättigheter inte kränks av teknologin, som redan bjudit på skrämmande exempel när den används fel. 
  • A European Strategy for Data. Här lyfts fram behovet av att EU måste bli ett ”European data space”. Sådana utrymmen har identifierats för nio olika områden, ett av dem är mobilitet. Det väntas underlätta åtkomst, sammanslagning och delning av data från befintliga och framtida databaser för transport och mobilitet.
  • Shaping Europe’s digital future. Här täcks allt från cybersäkerhet till kritisk infrastruktur, digital utbildning till färdigheter, demokrati till media. Dokumentet ger också förslag på flera andra åtgärder som behövs på kort- och långsikt, som exempelvis europeiska 5G-korridorer för automatiserad mobilitet, interoperabilitetsstrategi för att säkerställa samordning och gemensamma standarder för säker och gränslös delning av data och tjänster inom offentlig sektor samt en europeisk strategi kring informationssäkerhet.