Skicka till oss era guldkorn

Tiden går och snart är det dags för oss att sammanställa guldkorn från svensk forskning, vilket vi brukar göra inför vår sommar- och juluppehåll.  

Har du några nyligen avslutade, pågående eller planerade studier och projekt som rör automatiserade transporter och som du vill dela med våra andra läsare? Skriv i så fall en kort sammanfattning (3-10 meningar) på engelska eller svenska och skicka den till azra.habibovic@ri.se senast den 2 juli 2020.

Vi är intresserade av alla relevanta ämnen, från processorer till sensorer, algoritmer, HMI, mobilitetstjänster, utvärderingsmetoder och verktyg, designmetoder, koncept, samhällseffekter, trafikreglering och lagstiftning. Ja, allt mellan himmel och jord!

Det kan vara en sammanfattning av en specifik studie eller dina samlade insikter utifrån din forskning och utveckling inom ett visst område. Om möjligt, inkludera länkar till relevanta källor (artiklar, webbsidor, filmer). Glöm inte att nämna forskningensfinansiärer! Här är några exempel på hur en sådan sammanfattning kan se ut.

Medan ni funderar på vad ni ska skicka till oss så kan ni titta på roboten Spot och hans äventyr.

Med detta önskar vi på redaktionen en trevlig och regnfri midsommar! Vi är tillbaka nästa vecka.