Självkörande taxi och lågutnyttjade tåglinjer

En forskargrupp från Schweiz har undersökt om tåglinjer på landsbygden med låg utnyttjandegrad skulle kunna ersättas med självkörande taxi. De har tittat på detta utifrån operativa aspekter som kostnad och tillgänglighet. 

Studien är baserad på en simulering där självkörande taxi framförs i ett vägnätverk med hänsyn till trängsel och moderna samordningsstrategier för hur fordonen skickas ut och fördelas i nätverket. Som konkreta exempel används fyra lågutnyttjade tåglinjer på landsbygden i Schweiz. 

Resultaten visar att självkörande taxi skulle reducera både restid och kostnad för tre av dessa tåglinjer. I det fjärde fallet skulle även manuellt framförd taxi ge bättre tillgänglighet till reducerad kostnad.

Forskarnas slutsats från resultaten tyder på att centralt samordnade självkörande taxibilar kan vara ett attraktivt alternativ för landsbygden.

Källor

Sieber, L., et al., 2020. Transportation Research Part A: Policy and Practice. Improved public transportation in rural areas with self-driving cars: A study on the operation of Swiss train lines. Länk