Självkörande sopmaskin

Kina har fått sina två första självkörande nyttofordon [1]. Dessa finns i en industripark i Shanghai och deras uppgift är att sopa och rengöra parken.

Sopmaskinerna är utrustade med radar och kameror som med hjälp av AI möjliggör för dem att undvika hinder, passera trafikljus och parkera på bestämda platser.

Här kan ni se dem in action.

Egen kommentar

Det finns tydliga nyttor med att automatisera nyttofordon. Men det finns också många utmaningar, kanske till och med fler än med att köra i vanlig trafik. Dessa fordon måste kunna navigera med stor noggrannhet samtidigt som de utför sin uppgift och ser till att kunna samverka med människor i deras närhet.

Källor

[1] Bellamy, D., euronews. China gets its first driverless street sweeper. 2018-05-28 Länk