iDar sensor

Startupföretaget AEye har utvecklat en ny sensor kallad iDar [1, 2]. Den är baserad på en kombination av lidar, kamera och artificiell intelligens som möjliggör för fordon att se och uppfatta sin omgivning mer som människor.

En viktig del i iDar är True Color Lidar som lägger till 2D-färg (från kamera) över ett 3D-punktmoln (från Lidar). Genom att möjliggöra absolut färg- och distanssegmentering och samlokalisering (utan extra behandling), möjliggör den snabb och noggrann tolkning av skyltar, utryckningsljus, bromsljus och andra scenarier som existerande lidarsensorer har svårt att klara av.

Enligt AEye kan iDar identifiera objekt 10-20 gånger mer effektivt än en vanlig lidar och väntas ha stor betydelse för automatiserad körning.

iDar kommer att börja levereras i juli. Enligt AEye kommer iDar att vara den enda sensorn på marknaden som kombinerar lidar- och kameradata mekaniskt på hårdvarunivå.

Källor

[1] Wiggers, K, Venturebeat. AEye’s iDar sensor combines camera and lidar data into a 3D point cloud. 2018-05-21 Länk

[2] AEye. iDAR is more than LiDAR. Länk