Självkörande sopmaskin

Venti Technologies från Kina, som främst är kända för sin självkörande skyttelbuss White Tiger, och Aerosun Corporations, tredje största tillverkare av nyttofordon i Kina, meddelar att de tillsammans ska utveckla ett självkörande nyttofordon [1].

Fordonet i fråga ska användas som sopmaskin och ska kunna sopa trottoarer och gångbanor. Det ska färdas i låg fart och väntas öka arbetseffektiviteten betydligt.

Egen kommentar

Det framgår inte när prototypen väntas bli klar. Venti och Aerosun är dock inte ensamma om att utveckla och se fördelarna med självkörande underhållsfordon. En självkörande sopmaskin har bl.a. visats av Yangzhou Lingtan och Autowise.ai. Dessutom finns det idéer och prototyper på självkörande snöröjnjingsfordon från bl.a. Yeti, Daimler, Northstar Robotics samt inom det svenska forskningsprojektet Barmark.

Källa

[1] Business Wire. Venti Technologies Announces Agreement to Develop Driverless Sanitation Vehicles. 2020-04-21 Länk