Självkörande bussar i Kalifornien

I mitten av nästa år kommer självkörande bussar, eller pendelfordon som de också kallas, från företaget EasyMile att testas i San Ramon i Kalifornien [1]. Det är första gången som sådana tester äger rum i USA.

EasyMile har nämligen ingått ett avtal med Contra Costa Transportation Authority, enligt vilket EasyMile kommer att testa två bussar på testbanan GoMentum och sedan vid företagsparken Bishop Ranch.

Bussarna som kommer att testas är av typen EZ10, dvs. samma typ av fordon som testats i Frankrike, Spanien, Finland, Italien och Schweiz inom ramarna för EU-projektet Citymobil2. De måste dock modifieras för att uppfylla kaliforniska lagar för testning av självkörande fordon på allmänna vägar. Detta innebär att ratt, broms- och gaspedal måste installeras.

Egen kommentar

EZ10 är också fordonet som kommer att testas i Singapore (där de kallas Auto Rider) och i Nederländarna (där de kallas WEpod). Det kan vara så att man gör små modifieringar inom respektive projekt men i grund och botten handlar det alltså om samma fordon.

Det är också värt att nämna att EasyMile erbjuder en mobilitetstjänst och inte bara fordon. I den ingår exempelvis ett mobilt bokningssystem så att kunderna kan förbeställa plats på bussen.

Källor

[1] O’Brian, M., SiliconBeat. Self-driving buses coming to San Ramon office park. 2015-10-05 Länk