Självkörande bilar måste vara tåliga mot cyberattacker

För att uppnå en kraftig reducering i antalet olyckor måste våra framtida fordon vara både automatiserade och uppkopplade, menar Ryan Gerdes, forskningsledare på Utah State University [1]. Hans forskningsgrupp har fått finansiering med motsvarande 8,7 miljoner kronor för att studera hur sådana fordon kan göras tåliga mot cyberattacker.

Samtidigt skriver Security Week att en grupp hackare kallad I am the Cavalry skickat ett öppet brev till fordonstillverkare. I brevet uppmanas tillverkarna att ta cybersäkerhet på större allvar samt att implementera ett 5-stegssäkerhetsprogram för att skydda fordon från cyberattacker [2]. Programmet som gruppen föreslår kallas Five Star Automotive Cyber Safety Program och inkluderar följande steg:

  • Safety by Design
  • Third-Party Collaboration
  • Evidence Capture
  • Security Updates
  • Segmentation & Isolation

Förhoppningen är att detta ska stimulera fordonstillverkare att införa bättre säkerhetsåtgärder i deras funktioner och processer. Ni hittar brevet här där respektive steg är beskrivet i mer detalj.

Källor

[1] Hyde, K., Utah Public Radio. Hackers Sabotage Driverless Vehicles. 2014-08-20. Länk

[2] Rashid, F., Security Week. Hackers Demand Automakers Get Serious About Security. 2014-08-09 Länk