Nytt lab på Ohio State University

Center for Automotive Research (CAR) vid Ohio State University har byggt en ny lablokal samt garage för utveckling och testning av automatiserade fordon [1]. I samband med öppningsceremonin hölls också ett första möte för Crash Imminent Safety University Transportation Center som ämnar utforska säkerhetsfrågor och hur människor och autonoma fordonssystem samverkar.

Källor

[1] Eaton, D., Columbus Business First. OSU Center for Automotive Research unveils new lab, garage space. 2014-08-01. Länk