Sentients stabilitetskontroll

Här kan ni se hur Göteborgsbaserade Sentient adresserar stabilitetskontroll och hur deras system S+ Oversteer Control  ”enhance good human performance” [1].

Källor

[1] Markström, L., Sentient. How the Next Generation Stability System Interacts with the Driver. 2019-06-26 Länk