Sensible 4 efterfrågar standardisering

Det finska företaget Sensible 4 som utvecklar självkörande teknologi har nu fått sin mjukvara testad av det finska tekniska forskningscentret VTT [1].

Pilottesterna utfördes i Norge, ett nära Oslo och det andra i Gjesdal. Sensible 4 har för avsikt att utöka testning och validering internationellt, men saknar internationell standardisering av testning och validering för att kunna göra det. Testerna som de nu utfört har gjorts självständigt där den norska trafikmyndigheten har fått förlita sig på VTTs expertis.

Det kan tilläggas att Sensible 4s mjukvara visade sig vara säker i de tester som utfördes där man testade bl.a. reaktion på statiska och dynamiska objekt i korsningar, vid övergångsställen och vid busshållplatser.

Källa

[1] Sulkava, L., Sensible 4. PRESS RELEASE: SENSIBLE 4 AUTONOMOUS DRIVING SOFTWARE TESTED BY VTT – MORE STANDARDIZATION IS NEEDED. 2021-03-11 Länk