Semcons förstudie i Gävle hamn

Teknikföretaget Semcon ska utföra en förstudie för automatisering av transporter i Gävle hamn [1, 2].

Studien går ut på att undersöka transportflödet i hamnen, som i dagsläget drivs av Yilport, för att sedan utveckla ett business case kring automatisering av en specifik process hamnen. Processen som kommer undersökas är transporten av containers från containerlager till kaj, vilket i dagsläget utförs av manuellt framförda lastbilar.

Semcon kommer ta hjälp av Yeti Move som är en mjukvaruleverantör delägt av Semcon, Øveraasen och Husqvarna. Semcon har tidigare gjort ett snöplogningsprojekt med Yeti Snow Technology, där de tillsammans testade automatiserade snöröjningsmaskiner på flygplatser [3].

Källor

[1] Semcon. Semcon i nytt projekt kring självkörande fordon i Gävle hamn. Länk

[2] Butcher, L., Autonomous Vehicle International. Automation study for Swedish port. 2020-10-6 Länk

[3] Enström, A., iPerspektiv. Semcon testar självkörande snöplogar på Oslo flygplats. 2018-10-16 Länk