Säkerhetsutvärderingar av automatiserade fordon

I det brittiska forskningsprojektet Endeavour, som utforskar utbredd driftsättning av automatiserade fordon och utför pilottester på allmän väg i Storbritannien, har man kartlagt vilka mått man kan använda i säkerhetsutvärderingar av automatiserade fordon [1].

Forskarna har i en litteraturundersökning kartlagt vilka mått som använts, och man har bedömt dessa mått utefter några faktorer b.la: måttets koppling till säkerhetskritiska händelser, måttets tillförlitlighet, repeterbarhet, mätbarhet och robusthet.

Insikterna ifrån undersökningen är att måtten i isolation täcker begränsade aspekter av säkerhet, och att man med fördel kan kombinera mått ifrån dessa följande kategorier beroende på vad man är ute efter:

  • Körsystemets risk att göra fel i trafiken, exempelvis att köra på röd signal i trafikljus, eller att ta företräde när man inte har företräde.
  • Körsystemets kollisionsrisk.
  • Körsystemets körstil inklusive acceleration och broms-profiler.
  • Körsystemets grad av måluppfyllelse exempelvis utan oplanerade överlämningar av kontroll från körsystemet till säkerhetsförare.
  • Systemets uppfattning av risker och faror i omgivningen.
  • Återkoppling ifrån användare.

Egen kommentar

Den refererade artikeln berör också utmaningar med säkerhetsutvärderingar för automatiserade fordon, vilket jag kan rekommendera att man läser. I övrigt tycker jag att det är större fokus på kvantitativa än kvalitativa mått. Det sistnämnda innefattar mått som fångar upp användares tankar, känslor och upplevelser vilket i min mening kan ge värdefull återkoppling om säkerheten.

Källa

[1] Opinion. tti.  The challenges in identifying metrics for AV safety assessment. 2021-10-20 Länk