SAE-riktlinjer för tester av autonoma fordon

SAE International har publicerat riktlinjer för tester av fullt autonoma fordon på öppna vägar i USA, J3018 Safety Guidelines for the On-Road testing of Prototype Models of Fully Automated Vehicles [1] [2].

Dokumentet innehåller specifika riktlinjer för hur sådana tester ska genomföras, vilken utbildning provförarna ska ha etc. SAE menar att prov av automatiserade fordon (SAE-nivåer 3, 4 eller 5) på allmänna vägar är en utmaning och det finns inte mycket erfarenheter att gå på.

Med dessa riktlinjer vill man både hjälpa utvecklingsingenjörerna men också tjänstemännen som ska avgöra vad som får göras på vägarna.

Källor

[1] SAE International Creates Safety Guidelines for On-Road Testingof Prototype Models of Fully Automated Vehicles, SAE News 2015-03-26 Länk

[2] Guidelines for Safe On-Road Testing of SAE Level 3, 4, and 5 Prototype Automated Driving Systems (ADS), SAE J3018, 2015-03-13 Länk