Rolig och självkörande?

En fråga som många ställer sig är om bilar kommer vara roliga och intressanta efter att körningen blivit automatiserad. Toyota tycker i alla fall så.

Genom ett initiativ som kallas Fun Vehicle 2 (FV2) vill Toyota skapa en fysisk och emotionell koppling mellan föraren och fordonet [1]. Detta görs delvis genom att ta hänsyn till förarens kroppsrörelser och delvis genom att använda sig av förarens röst och ansiktsuttryck för att känna av hans/hennes humör.

En konceptbil som tagits fram som en del av initiativet har visats upp på Tokyo Motor Show 2013.

Egen kommentar

Utöver den fysiska designen så måste fordonstillverkarna vara innovativa vad det gäller tjänster tillgängliga i autonoma fordon.

Källor

[1] de Paula, M., Forbes. The Tron-Like Toyota FV2 Concept Car Isn’t As Far-Fetched As It Sounds. Länk