Folk vill ha autonoma fordon

Ericsson ConsumerLab [1] har genomfört en enkätundersökning om hur olika smart-telefontjänster påverkar stadslivet. Enkäten var webbaserad och omfattade 7500 användare av smarttelefoner i Sao Paulo, Peking, New York, London och Tokyo.

Undersökningen visar att användarna ser telefontjänster som en essentiell del av deras vardag och att dessa tjänster väntas ha ännu större roll inom ett par år.

Stadstrafiken är något som de tillfrågade är mest missnöjda med. De flesta tror dock att en stor del av problemet kommer åtgärdas inom tre år med hjälp av nya smart-telefontjänster.

En annan intressant detalj från undersökningen är att hela 47 % sade att de skulle använda en helt självkörande bil eller en bil som kan parkera sig själv. Dessutom sade 40 % av de tillfrågade att de skulle använda sådana tjänster varje dag.

Det är framförallt biltillverkarna som väntas vara de som tar fram självkörande bilar och bilar med självparkeringsfunktionen.

Egen kommentar

Här är det viktigt att ta hänsyn till att deltagarna i undersökningen är vana smart-telefonanvändare. Det är inte helt uteslutet att man skulle ha fått ett annorlunda resultat om urvalskriteriet varit annorlunda, dvs. om man ställt samma frågor till folk som inte använt smart-telefoner och liknande teknologi innan.

Källor

[1] Ericsson ConsumerLab. Smarthones Change Cities. Länk