Polariserad 3D

En grupp forskare vid MIT har visat att man kan med hjälp av polariserat ljus öka upplösningen av konventionella 3D kameror såsom Microsoft Kinect så mycket som 1000 gånger [1].

Tekniken skulle kunna leda till 3D-kameror inbyggda i mobiltelefoner. På sikt kan den också bidra till utvecklingen av autonoma fordon. Kamerabaserade detektionssystem som används i dagens autonoma fordon är tillförlitliga under bra ljus- och väderförhållanden, men deras prestanda försämras kraftigt när det regnar eller snöar. Detta beror på vattenpartiklar i luften sprider ljus på ett oförutsägbart sätt, något som MIT-forskarna adresserar genom att utnyttja informationen i störande ljusvågor.

En artikel om detta presenteras på International Conference on Computer Vision 2015 under titeln Polarized 3D: High-Quality Depth Sensing with Polarization Cues.

Källor

[1] Kurweil. MIT invention could boost resolution of 3-D depth cameras 1,000-fold. 2015-12-11 Länk