Olyckorna kommer inte ens att halveras

Alan Thomas från konsultföretaget CAVT skriver i ITS International att det är felaktigt att anta att automatiserade fordon kommer eliminera 90 % av dagens olyckor [1]. Automatiserade fordon kommer inte ens kunna halvera dem. I bästa fall kan automatiserade fordon eliminera ungefär 43 % av dagens olyckor. Här är några av förklaringar som han anger:

  • Ett vanligt antagande är att över 90 % av dagens olyckor är orsakade av mänsklig faktor. Men det är sällan som en olycka uppstår endast på grund av en orsaksfaktor. Olycksforskning i USA och Europa visar att det är en kedja av interrelaterade orsaker som leder till olyckor (t.ex. en parkerad bil skymde sikten – fotgängaren kom springande bakom den – det var halt på vägen – föraren missade att notera fotgängaren i tid – föraren hann inte bromsa). Att anta då att alla olyckor kommer undvikas för att man eliminerat den mänskliga faktorn bakom ratten är felaktigt.
  • Mänskliga förare är oerhört bra på att snabbt lära sig nya saker, tolka andras beteenden, uppfatta förändringar och anpassa sig därefter. Men trots det missar mänskliga förare att notera allt nödvändigt i vissa oförutsägbara och plötsliga händelser. Det råder ingen tvekan om att moderna sensorer och artificiell intelligens kommer kunna klara av mycket, men det finns en risk att även de blir hjälplösa i situationer som uppstår plötsligt och som de inte stött på innan.
  • Det råder stora skillnader i infrastrukturen och många av elementen i infrastrukturen är unika för ett visst område. Det gäller framförallt trafikskyltar som kan i många fall vara svåra att läsa av och tolka, och leda till exempelvis onödiga undanmanövrar som i sig kan orsaka incidenter och olyckor.
  • Det kommer alltid att finnas en viss osäkerhet i sensorer (och algoritmer) oavsett hur bra de är, och för att undvika falska alarm kommer undanmanövrar att initieras så sent som möjligt. Men givet att tidigare olycksforskning visat att gränsen mellan konflikter och olyckor är hårfin så finns det en risk att vissa undanmanövrar missas eller initieras försent.

Källor

[1] Thomas, A., ITS International. Autonomous vehicles will not prevent half of real-world crashes. 2017-03 Länk