Ökade fördelar med ADAS

En ny studie från de amerikanska oberoende och icke-vinstdrivande försäkringsorganisationerna Insurance Institute for Highway Safety och Highway Loss Data Institute (HLDI) visar att fördelarna med förarstödsystemen (ADAS) ökar [1].

Studien är baserad på en analys av försäkringsdata från olika BMW-bilar av årsmodell 2013-2017 i USA. Skadedata för BMW-bilar utan ADAS jämfördes med data från BMW-bilar utrustade med någon av följande ADAS-paket: 

  • Paket 1 (som på BMW-språk heter Forward Alerts): forward collision warning (FCW) + lane departure warning (LDW)
  • Paket 2 (som på BMW-språk heter Forward Alerts/Automatic Braking): forward collision warning (FCW) + lane departure warning (LDW) + front automatic emergency braking (AEB)
  • Paket 3 (som på BMW-språk heter Driving Assistance): forward collision warning (FCW) + lane departure warning (LDW) + front automatic emergency braking (AEB) + adaptive cruise control (ACC)
  • Paket 4 (som på BMW-språk heter Driving Assistance Plus): forward collision warning (FCW) + lane departure warning (LDW) + front automatic emergency braking (AEB) + adaptive cruise control (ACC) + lane centering (LC) + front cross-traffic alert (FCTA)

Effekten av respektive paket undersöktes i termer av försäkringsparametrar så som skadeståndsanspråk för reparation, skador på någon annans egendom samt personskador per försäkringsår. 

Tre av de fyra paketen var förknippade med lägre skadestånd:

  • Paket 2 (FCW+LDW+AEB) gav 5% färre anspråk för reparation, 11% färre anspråk för egendomsskador och 16% färre anspråk för personskador. Alla dessa minskningar är statistiskt signifikanta. 
  • Paket 3 (FCW+LDW+AEB+ACC) gav 6% färre anspråk för reparation, 27% färre anspråk för egendomsskador och 37% färre anspråk för personskador. Minskningen i reperationsanspråk för det här paketet var inte statistiskt signifikant. 
  • Paket 4 (FCW+LDW+AEB+ACC+LC+FCTA) gav ungefär lika stora minskningar som Paket 3. Alla dessa minskningar är statistiskt signifikanta. 

Till skillnad från dessa paket gav Paket 1 (FCW+LDW) ett ökat skadestånd. Det gav 2% fler anspråk för reparation, 5% fler anspråk för egendomsskador och 11% fler anspråk för personskador. Den här ökningen var dock inte statistiskt signifikant. 

Datamängden omfattade totalt 6 miljoner bilförsäkringar försäkrade via olika försäkringsbolag. Av dessa var 30 000 utrustade med Paket 1, 550 000 med Paket 2, 30 000 med Paket 3 och 120 000 med Paket 4.  

Studien har också undersökt effekten av andra system så som parkerings- och backkameror. 

Egen kommentar

Detta är en av de mest omfattade försäkringsstudierna kring ADAS som publicerats online, speciellt vad det gäller körfältscentrerande funktion som finns i Paket 4. Den ger en bra uppfattning om effekterna som sådana system kan ha, men man ska ha med sig att studien baseras bara på en tillverkare och ett land. Det kan finnas stora skillnader mellan tillverkare och länder. Dessutom framgår det inte i försäkringsdata om systemen varit aktiverade när olyckan skedde. Här kan ni kika på HLDIs övergripande sammanställning av ADAS-effekter som är framtagen i juni 2019. 

Det är oklart varför Paket 1 ledde till ökade anspråk. En gissning är att dessa system var först ut på marknaden och att de inte användes så ofta. Vi har rapporterat tidigare om studier där förarna varit omedvetna om ADAS i sina fordon, eller att de testat sina ADAS och valt att stänga av dem av lite olika anledningar. Tidiga versioner av exempelvis frontalkollisionsvarning varnade för ofta vilket upplevdes störande, och opålitligt, och flera förare valde att stänga av den funktionen. Det finns också studier som tyder på frontalkollisionsvarning inte hjälper distraherade förare. 

Källor

[1] HLDI. Benefits from advanced driver assistance systems are growing, new HLDI study finds. 2020-04-16 Länk

[2] HLDI. 2013–17 BMW collision avoidance features. Länk