Karsan utvecklar självkörande buss

Turkiska fordonstillverkaren Karsan som hittills fokuserat på att tillverka eldrivna bussar av olika typer bl.a. bussar för kollektivtrafik riktar nu in sig på automatiserade fordon [1].

Karsan meddelar att de tillsammans med Adastec Corp. som har erfarenhet av förarstödssystem (ADAS) och självkörande teknologi ska utveckla ett självkörande system med nivå fyra enligt SAE-skalan. Systemet ska installeras i Karsans eldrivna buss Atak Electric.

En prototyp avses vara färdig till augusti och därefter är det planerat att utföra tester för att till slutet av året resultera i en färdig produkt.

Egen kommentar

Detta är milt sagt en ambitiös plan. Vi får se i slutet av året vad som egentligen menades med ”färdig produkt”.

Källa

[1] Karsan. KARSAN STARTS WORKING ON AUTONOMOUS ATAK ELECTRIC! 2020-04-20 Länk