OECD-rapport om säkerheten med automatiserade fordon

OECDs  International Transport Forum, ITF, är en organisation med 59 medlemsstater som fungerar som ett stöd avseende policyutveckling inom transportområdet åt OECDs transportministrar. Nu har ITF släppt en rapport [1] som diskuterar säkerheten med automatiserade fordon som också innehåller ett antal rekommendationer.

Förväntningarna att man kan minska antalet trafikdöda med 90% genom automation är inte alls verifierade, konstaterar man. Även om man kan minska en del olyckor så kommer inte alla att försvinna. I vissa fall, som då vanliga förare tvingas ta över kommandot i riskfyllda situationer, kan det istället skapas nya olyckstyper.

Sensorer behöver vara redundanta och kompletteras med V2X-kommunkation, men sådan kommunikation är extra utsatt för angrepp utifrån. Cybersäkerhet är ett område som behöver fokuseras.

Det saknas erfarenheter och data för att göra en kvalificerad bedömning av säkerheten med automatisk körning. Det kompliceras av avsaknaden av utvärderingsstandarder och av att framtidens fordon kan uppgradera mjukvaran vilket kan påverka egenskaperna kraftigt.

Rekommendationer:

  1. Använd principen systematisk säkerhet för ett helhetsgrepp inom vägtransportsystemet.
  2. Tillämpa noll-visionen även på automatiserad körning.
  3. Säkra att inte säkerhetsprestanda används som konkurrensmedel för automatiserade fordon.
  4. Utvärdera noggrant påverkan på säkerheten av system som delar uppgifter mellan människa och maskin.
  5. Kräv rapportering av säkerhetsrelevanta data från automatiserade fordon.
  6.  Etablera omfattande cybersäkerhets-principer för automatiserad körning.
  7. Säkra funktionell åtskillnad mellan säkerhetskritiska system så att uppkoppling inte försämrar cybersäkerhet eller körsäkerhet.
  8. Förse fordonen med klar och tydlig information om vad de klarar av även för icke-tekniskt utbildade.

Källor

[1] Safer Roads with Automated Vehicles? International Transport Forum Länk