Occupant monitoring system

Seeing Machines, ett australiensiskt företag som utvecklar teknik kring datorseende för bl.a. förarövervakning kommer nu också att utveckla en lösning för passagerarövervakning [1].

Occupant Monitoring System (OMS) innebär alltså en kamera likt den som används i Driver Monitoring System (DMS), med skillnaden att den också riktar sig mot passagerarna i fordonet.

Seeing Machines uppskattar att marknaden för OMS kan bli värd upp till 1,5 miljarder USD fram till år 2030.

Enligt företaget ska teknologin finnas på marknaden 2023.

Egen kommentar

Angående syftet med den här utökningen till DMS så säger företaget att säkerhet och bekvämlighetsfunktionerna som nyttjas av föraren med en DMS kommer kunna nyttjas även av passagerare. Det är alltså inte helt tydligt formulerat, men jag kan tänka mig att aktivitetsigenkänning kommer vara mer relevant än tillståndsigenkänning för passagerare.

Det kan finnas behov i t.ex. självkörande delade mobilitetstjänster att övervaka passagerare, dels av säkerhetsskäl, men också för att kunna rikta reklam och information till dem på ett mer anpassat sätt.

Källa

[1] PR Newswire. Seeing Machines extends its industry-leading DMS to Occupant Monitoring. 2020-10-12 Länk