Nytt lagförslag kring DMS i USA

Tre senatorer i USA, Edward J. Markey, Richar Blumenthal och Amy Klobuchar har tagit fram lagförslag som syftar till säkrare trafik [1].

Förslaget som kallas Stay Aware for Everyone (SAFE) består av fyra delförslag och kommer tas upp i en kongressdebatt. Mer specifikt så säger förslaget att USAs transportdepartement bör göra en undersökning på förarövervakningssystem (driver monitoring system, DMS) och dess påverkan på bl.a. förardistraktion. Vidare ska man, baserat på resultaten i den undersökningen, skapa lagkrav och standarder kring förarstödssystemens prestanda.

Källa

[1] Safe Car News. US senators introduce ‘SAFE’ bill on driver monitoring systems. 2021-05-04 Länk