Nyhetsbrev 228: seminarium i Riksdagen

I förra veckan hölls ett seminarium i Riksdagen om automatiserade fordon – ett tecken på hur högt på agendan ämnet är. Vi rapporterar därifrån.

Vi skriver också om lastbilskonvojer i Nederländerna och Storbritannien. Kanske detta kan bli en tidig tillämpning av automatiserade fordon?

I USA har GM köpt Cruise Automation och den federala granskningen av lagkrav har blivit klar.

Och så har Volvo angett en siffra på vad deras självkörande bilar kan komma att kosta. Den ligger i linje med vad Ernst & Young skrev 2014.