Den nordiska modellen

Den 10 mars hölls ett seminarium i Riksdagen med titeln En framtid med självkörande bilar – hot eller möjlighet? [1, 2]. Initiativtagarna var politikerna Mathias Sundin (L) och Pia Nilsson (S) tillsammans med Drive Me-projektet. På plats fanns flera topp-politiker och representanter från flera organisationer som driver utvecklingen av automatiserade fordon i Sverige däribland deltagarna i Drive Me-projektet: Volvo Cars, Autoliv, Chalmers, Göteborgs Stad, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Vikten av samarbete mellan den privata och offentliga sektorn samt akademin var något som lyftes fram av bl.a. Håkan Samuelsson, Volvo Cars VD. Det är just ett sådant samarbete som vi har i Sverige och det utgör en viktig plattform för snabb utveckling och införande av automatiserade bilar i samhället. Det är den nordiska modellen och något som skulle kunna fungera som en inspiration till andra länder.

Lagstiftningen och vikten av harmoniseringen var också något som diskuterades. Vi måste se till att vi inte hamnar i en situation där olika länder har olika lagstiftning gällande automatiserade fordon.

Hur automatiserade fordon kommer att påverka stadsplaneringen var också ett ämne som togs upp. I Göteborg kommer man exempelvis att planera för automatiserade fordon vid framtida ombyggnationer runt centralstationen.

Paneldiskussionen som bestod av deltagarna i Drive Me-projektet var dock lite oenig vad det gäller frågan när vi kommer att ha självkörande bilar på våra vägar: deras svar varierade från 2020 till 2050 [2].

Här kan ni se en kort film med några nyckelpersoner från seminariet.

https://www.youtube.com/watch?v=o4caQHcJwx0&feature=youtu.be

Källor
[1] Nordström, J. Kommunalråd: Göteborg byggs om för självkörande bilar. 2016-03-11 Länk
[2]  Björklund F., Aftonbladet. ”Kommer inte vara tillåtet att köra själv”. 2016-03-11 Länk