Ny standard för trådlös kommunikation

De europeiska organisationerna för standarderna ETSI och CEN har bekräftat att den grundläggande uppsättningen av standarder för fordon-till-fordon (V2V) och fordon-till-infrastruktur (V2I) kommunikation är nu slutdefinierad [1]. De har därmed slutfört uppdraget som de fick av EU 2009.

EU har sedan 2002 investerat över 180 miljoner EUR i forskning kring uppkopplade fordon som lett fram till dessa standarder.  Exempel på sådana projekt är Coopers, CVIS, Safespot, COMSafety, Drive C2X och FOTSIS.

Källor

[1] European Commission, Press Release. New connected car standards put Europe into top gear. 2014-02-12. Länk