New York tillåter testning

Den amerikanska delstaten New York kommer att tillåta testning av automatiserade fordon på motorvägar fram till april 2018 [1]. Organisationer som vill utföra tester behöver ansöka om tillstånd hos delstatens departement för motorfordon (DMV). Alla tester behöver ske under direkt överinseende av polisen och en licensierad förare måste finnas i fordonet.

DMV och polisen kommer tillsammans att följa testningen för att sedan om ett år kunna sammanställa en rapport om teknikens inverkan på säkerhet, trafik och räddningstjänsten.

Källor

[1] Conley, K., New York Post. Driverless cars are coming to New York roads — sort of. 2017-04-07 Länk