MIT studie: Höga växthusgasutsläpp från AV

En studie från Massachusetts Institute of Technology (MIT) pekar på att global användning av autonoma fordon kan innebära en stor risk för planeten [1, 2].

Det är datorer i fordonen som enligt studien kan resultera i lika stora växthusgasutsläpp som alla världens datacenter som är i bruk idag, vilket motsvarar ca 0,14 gigaton per år, 0,3% av global växthusgasutsläpp idag. Det här är beräknat på en miljard autonoma fordon som kör en timme per dag med en dator per fordon som förbrukar 840 watt energi.

För att ha lägre växthusgasutsläpp behöver varje fordon förbruka mindre än 1,2 kilowatt, och för att det ska vara möjligt så behöver datorhårdvara mer än dubbla i effektivitet ungefär varje 1,1 år. Detta förutsätter också att vi minskar koldioxidutsläpp i samma takt som nu, och att arbetsbelastning på datorer dubblar var tredje år.

Källor

[1] Aouf, S. R., De Zeen. MIT study finds huge carbon cost to self-driving cars. 2023-01-31 Länk

[2] Dudhakar, S., Sze, V., & Karaman, S., Data Centers on Wheels: Emissions From Computing Onboard Autonomous Vehicles. IEEE Micro. 2022-11 Länk