Men… skulle inte AD-bilar redan finnas nu?

För några år sedan lovades det ju högt från många aktörer att de skulle komma med självkörande fordon redan runt 2020 (se allt vi skrivit om produktplaner). Men så verkar det inte bli, istället har höga företrädare för i stort sett alla stora bolag backat och sagt att det är mer komplicerat än man räknat med, att introduktionerna dröjer och när de kommer är de inte så avancerade som man tidigare sagt.

I en artikel i CNBC [1] diskuteras varför det blivit så här. Några skäl som listas:

  • Uppmärksammade olyckor har gjort att aktörerna är försiktigare
  • Oklara lagar och regelverk kring krav på förarlösa fordon gör det svårt att veta när bilarna är tillräckligt säkra
  • Man har insett att det inte räcker med att köra många kilometer för att bevisa säkerheten
  • Det stora samhällsnyttan – ökad trafiksäkerhet – kan kanske till stor del åstadkommas med förarstödssystem (ADAS), till en lägre kostnad.

Källa

[1] Lora Kolodny, Katie Schoolov: Self-driving cars were supposed to be here already — here’s why they aren’t and when they should arrive, CNBC 2019-11-30 Länk