McKinsey förutspår

Konsultföretaget McKinsey & Company har gjort en studie som visar att automatiserade och uppkopplade fordon kommer att ha stor påverkan på fordonsindustrin, liksom på andra industrier och städer [1].

Det kommer att dröja många år tills vi har stor andel självkörande fordon i vår trafik, men fordonsindustrin måste redan nu göra sig redo och identifiera nya affärsmöjligheter som dessa fordon för med sig. Fordonstillverkarna måste också definiera långsiktiga strategier både inom mjuk- och hårdvaruutveckling där de vill bli ledande.

Studien förutspår också att försäkringsbolagen kommer att skifta fokus från förare till tekniska fel.

Källor

[1] Hammerschmidt, C., Electronics EE Times. Study: Autonomous driving changes cities and auto industry. 2015-03-03. Länk