Leveransrobotar behöver tillstånd

Under veckan fattade San Francisco ett beslut om att små självkörande fordon för varutransport (leveranspoddar/leveransrobotar) behöver tillstånd för att få framföras på allmänna gator [1].

De får inte färdas i hastigheter över 4,8 km/h och det måste finnas en mänsklig operatör i närheten. De måste ge företräde till fotgängare när de använder trottoarer och gångbanor. Dessutom ska de kunna varna fotgängare med ljudsignaler. De kommer också att behöva vara utrustade med strålkastare, och varje organisation måste vara försäkrade.

Staden kommer tillåta endast nio leveransrobotar vid ett tillfälle och endast tre per organisation inom ett område på 130 gator, eller totalt 761 block.

Källor

[1] Phys.org. Delivery robots will need permits to roam San Francisco. 2017-12-05 Länk