KPMG-rapport om tillit

Konsultföretaget KPMG har släppt en rapport om hur en övergripande mobilitetsplattform kan hjälpa till att bygga tillit till automatiserade fordon [1].

Rapporten heter Autonomy: Enabling trust for the masses och handlar om datautbyte mellan myndigheter, fordonstillverkare och leverantörer, transportföretag och mobilitetsoperatörer för att säkra att hela transportekosystemet hänger samman.

Källor:

[1] Autonomy: Enabling trust for the masses, KPMG 27 september 2019 Länk Länk