Kommissionens nya strategi

I slutet av november antog den Europeiska kommissionen en ny strategi om kooperativa intelligenta transportsystem (C-ITS) [1].

Strategin anses vara en viktig milstolpe på vägen mot kooperativ, uppkopplad och automatiserad mobilitet. Den väntas leda till användning av fordon som kan utbyta information med varandra och med infrastrukturen på europeiska vägar från och med 2019. På lång sikt väntas den också bidra till integrering av automatiserade fordon i transportsystemet.

Enligt strategin är följande är viktigt att fokusera på:

  • Undvika en fragmenterad inre marknad.
  • Definiera och stödja gemensamma prioriteringar.
  • Använda en blandning av kommunikationsteknik.
  • Adressera datasäkerhet och hantering.
  • Utveckla rätt regelverk.
  • Samarbeta på internationell nivå.

Strategin förespråkar antagandet av ett lämplig rättslig ramverk på EU-nivå år 2018 för att garantera rättssäkerheten för offentliga och privata investerare.

Källor

[1] European Commission. An EU strategy on cooperative, connected and automated mobility. 2016-11-30 Länk