Kommentarer om Tesla-olyckan

Vi har fått några kommentarer angående Tesla-olyckan vi skrev om i förra nyhetsbrevet:

”En liten rättelse till vad som skett i dödsolyckan med Teslas autopilot: lastbilen hade ett vitt, högtgående släp som färdades vinkelrätt mot Teslan. Kameran upptäckte inte släpet i motljus, däremot gjorde radarn det. För övrigt ser radar inte färger. Skälet till att bildatorn inte autobromsade var att detektionen kom från högt upp. Enligt Elon Musk tolkade sensorfusionsalgoritmen detta scenario som att detektionen kom från en högtstående vägskylt som man dessvärre sållade bort. Detta visar på svårigheten att verifiera för alla möjliga potentiellt farliga scenarion i AD sammanhang.”

”Olyckan skulle inte hänt med Vehicle-to-Vehicle-kommunikation: Teslas förklaring är kameran misslyckades med att detektera lastbilen och radarn detekterade lastbilen som en skylt. Ett tydligt scenario där sensorerna misslyckas. Med V2V skulle Teslabilen få veta tydligt att det kommer en lastbil och den kan förbereda sig (minst 300 meter innan korsningen, absolut tillräckligt för att agera).  Detta är det enklaste som V2V kan möjliggöra. I framtida V2V kommer lastbilen att inte bara skicka positionen utan också avsikten.”

”Tragiskt så klart. Samtidigt mycket tankeväckande. Folk från industrisidan och politiker är så positiva till aut. fordon. Men jag och många av mina kollegor från väghållar- och trafiksidan är ofta inte lika positiva. Det finns så mycket differenser och olikheter i väg-/gatu- och trafikmiljön som försvårar för aut.fordon på ett sätt som är lättare att se om man själv jobbar på väghållningssidan. Till exempel plötsliga väder- och ljusfenomen.”

Tack för kommentarerna!