Klartecken för testverksamhet i Sverige

Regeringen har beslutat om en förordning om testverksamhet med självkörande fordon som träder i kraft den 1 juli 2017 [1]. Det innebär bland annat följande:

  • Organisationer som vill utföra tester med självkörande fordon på allmänna vägar i Sverige behöver ansöka om tillstånd för detta.
  • Organisationer som bedriver testverksamhet utan tillstånd ska kunna dömas till böter.
  • Beslut om tillstånd fattas av Transportstyrelsen, som också får mandat att förena ett beslut om tillstånd med villkor. Detta till skillnad från idag där Transportstyrelsen har möjlighet att besluta om dispenser från hur fordon ska vara utrustade vid testverksamhet men inte har möjlighet att ställa krav på tillstånd för att få bedriva testverksamhet.
  • Ett krav är att det vid färd med ett självkörande fordon ska finnas en fysisk förare i eller utanför fordonet.

Enligt infrastrukturminister Anna Johansson kommer den nya förordningen att skapa bättre förutsättningar för tester med självkörande fordon i Sverige.

Egen kommentar

I slutet av 2015 tillsatte regeringen en utredning om automatiserade fordon, och under våren 2016 blev delen av utredningen som berör testverksamheten klar. Utredningen föreslog en lagändring och ett lagförslag för att tillåta automatiserade testfordon på allmänna svenska vägar från maj 2017 togs fram. Vi vill förtydliga att det inte är detta lagförslaget som regeringen godkänt under veckan utan ”bara” en förordning om testverksamhet som delvis baseras på utredningens arbete. Uttryckt på ett enkelt sätt: det är en lightversion av utredningens lagförslag som nu godkänts.

Fram till nyligen har i princip alla länder, oberoende om de ratificerat Wienkonventionen eller inte, ställt krav på att det ska finnas en mänsklig förare inne i fordon som färdas på allmänna vägar. Men alltfler länder börjar frångå det här kravet och accepterar tester med automatiserade fordon med mänsklig förare utanför fordonet. Med den nya förordningen blir Sverige ett av dessa länder, vilket är ett viktigt framsteg och kommer säkert gynna innovation. Beslutet att frångå det här kravet motiveras oftast av att sådana tester hjälper till att få kunskap om hur den nya tekniken fungerar, så att myndigheter kan fatta välinformerade beslut om vad som ska gälla för ”verklig” användning.

Källor

[1] Regeringen. Regeringen banar väg för självkörande fordon. 2017-04-20 Länk