Kan ett enkelt bit-fel orsaka dödsolyckor?

EE Times [1] skriver att Toyota dömts att betala 3 miljoner dollar i skadestånd för att fel i mjukvaran skall ha lett till en olycka där en dödades och en skadades.Det hela handlar om problemet ”sudden acceleration” som Toyota hade stora problem med för ett par år sedan och som ledde till massiva återkallanden. Då sades det att orsaken var att gaspedalen kunde fastna i golvmattan. NASA som utredde olyckorna då sade dock att fel i mjukvaran inte kunde uteslutas.

I denna rättegång, som ledde till förlikning, har man alltså kommit fram till ett annat resultat, att så enkla fel som bitfel i koden orsakat olyckan.

Egen kommentar

Kvalitetssäkring av mjukvara kommer att vara avgörande för framtida autonoma fordon. Men redan idag finns mycket mjukvara i fordonen som potentiellt kan orsaka olyckor, förutom gasreglage så t.ex. antisladdsystem som ju de facto skulle kunna orsaka en girrörelse. Det finns många inititiativ inom kvalitetssäkringsområdet, som t.ex. ISO26262. Kanske Toyotas koder kom till innan dessa.

Tipstack till Gert Andersson, Acreo Swedish ICT.

Källor

[1] EE Times: Single Bit Flip That Killed länk