Japan: tillstånd behövs ej

Förra veckan publicerade den japanska polismyndigheten (National Police Agency, NPA) ett utkast till riktlinjer gällande testning av självkörande fordon [1]. Enligt dessa riktlinjer kommer det inte behövas något tillstånd för att testa självkörande fordon på allmänna vägar i landet så länge det finns en förare och en passagerare i fordonet.

De som vill utföra tester på allmänna vägar uppmanas dock att säkerställa på testbanor att allt fungerar som det ska för att sedan övergå till enkla vägar utan fotgängare och liknande utmaningar. Testfordonet bör också ha ett följefordon som via skyltar informerar andra trafikanter om pågående testning. Utöver detta bör föraren i testfordonet ha skrivit under ett avtal där han/hon tar ansvaret på sig i fall att det sker en olycka.

Det är önskvärt att konsultera polisen innan testningen, men fordon som inte lever upp till riktlinjerna kommer inte att förbjudas.

Riktlinjerna kommer att fastställas efter den 7 maj efter att allmänheten fått möjlighet att kommentera förslaget.

Källor

[1] The Japan Times. Self-driving vehicle tests won’t need permission to use public roads, say NPA guidelines. 2016-04-11 Länk