Inte bara förarfria vägfordon

Det är inte bara vägfordon som väntas vara automatiserade i framtiden. Det gäller till exempel också fartyg.

Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks (MUNIN) är ett EU-projekt inom sjunde ramprogrammet med mål att utveckla delvis kaptenfria fartyg 2015. Förhoppningen är att automatiserade fartyg ska göra trafiken säkrare genom att eliminera ”human error” som tros ligga bakom 75 % av alla olyckor till havs.

MUNIN-konsortiet består av 8 partners, däribland Chalmers. Mer info om och inspiration från projektet kan hittas i [1].

Källor

[1] Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks (MUNIN). Länk