Inspiration

I en artikel av McKinsey med följande titel kan ni läsa om möjligheter och utmaningar med automation av logistiken: Automation in logistics: Big opportunity, bigger uncertaintyEn intressant uppskattning: “We estimate that, out of every $100 in e-commerce sales, these companies (or in-house logistics units) are collecting $12 to $20, a massive increase from the $3 to $5 spent on logistics in a typical brick-and-mortar-retail operation.”

OECDs International Transport Forum, ITF, är en organisation med 59 medlemsstater som fungerar som ett stöd avseende policyutveckling inom transportområdet åt OECDs transportministrar. Nu har ITF släppt en rapport med titeln High Capacity Transportsom bland annat diskuterar hur olika ITS-lösningar och automatiserad körning kan bidra till hållbar transport av gods.