Inspiration från CHI-konferensen

Årets upplaga av konferensen Human Factors in Computing Systems (CHI) skulle ha hållits i slutet av april på Hawaii. Konferensen blev inställd, och istället blev det några nationella och regionala online aktiviteter där bidrag från CHI presenterades och diskuterades.

På den nordiska delen av konferensen, Nordic CHI, presenterades ett 50-tal artiklar inom olika områden. Två relevanta områden var mobilitet samt drönare och robotar. Här är en kort sammanfattning av fyra artiklar för inspiration:

Misslyckade interaktioner med robotar och förkroppsligande effekter. Kontogiorgos och kollegor ifrån KTH undersökte i sin studie skillnaden mellan en människoliknande robot och en ”högtalarrobot”. Deras experiment visade att användare interagerade mer frekvent med roboten om den var människoliknande, medan frekvensen av interaktioner minskade drastiskt över tid med högtalarroboten. Under tidspress däremot så hade användarna en bättre interaktion med högtalarroboten än med den människoliknande roboten. Länk

Etik i rörelseinteraktion mellan människa och drönare. Sara Eriksson och kollegor ifrån Stockholms universitet, KTH, Florida Atlantic University, Norwegian University of Science and Technology och Luleå tekniska universitet undersökte interaktion mellan människa och drönare i dans. Forskarna utgick ifrån teorin om somaestetik som kan beskrivas som kroppsligt medvetande. Forskaren som myntade begreppet somaestetik Prof. Richard Shusterman är en av forskarna i det här bidraget. Länk

Interaktion och styrning av robotsvärm. Kim och kollegor ifrån Stanford University i Kalifornien och ABB Corporate Research Center bidrag handlade om styrning av robotsvärmar genom gester, verbala kommandon och pekrörelser, mer specifikt hur människor föredrar att kontrollera robotsvärmar och om antalet robotar i en robotsvärm påverkar hur man styr. Forskarna upptäckte bland annat en minskning i antal fingrar och en ökning i antal händer (två kontra en) som används för kommandon när antal robotar ökade. Länk

Externa gränssnitt för samverkan mellan automatiserade fordon och fotgängare. Detta är en studie som är baserad på online crowdsourcing och som delvis gjorts inom FFI-finansierade förstudien Scale-up. Studien gjordes i samarbete mellan Eindhoven University, RISE, och LMU Munich och gick ut på att ta reda på vilken färg och rörelsemönster hos ett externt gränssnitt som associeras med ”jag ger dig företräde” signalen. Länk

Fler artiklar från CHI-konferensen hittar ni här.