Industrin spenderar men kunderna funderar

Antalet automatiserade fordon på amerikanska vägar beräknas öka kraftigt nu när myndigheterna har uppdaterat sina riktlinjer. Fordonsindustrin beräknas spendera över 100 miljarder dollar på teknik för självkörande fordon det närmaste decenniet – men kunderna, åtminstone i USA, är fortfarande skeptiska [1].

Fyra av tio amerikaner säger att de inte kan tänka sig att åka i en helt självkörande bil, och 15% tror inte ens att sådana bilar någonsin kommer på marknaden. Allmänheten verkar också vara mer accepterande till olyckor orsakade av människor än till sådana orsakade av förarlösa fordon. Kraven är alltså högre för dessa.

Egen kommentar

Resultaten är i linje med vad andra visat och har nog en koppling till den nedåtgående trenden för teknologin i Gartners senaste hajpkurva. Man kan också fundera på om inte människor blivit alltmer uppmärksamma på mjukvaruproblem i nuvarande produkter som strular.

Källa

[1] Paul A. Eisenstein: Not everyone is ready to ride as autonomous vehicles take to the road in ever-increasing numbers, CNBC 2018-10-14 Länk