Arizona startar institut för AD-forskning

Delstaten Arizona startar bl.a. med hjälp av Intel ett forskningsinstitut kallat IAM, Institute for Automated Mobility, som ska fokusera automatiserad körning [1].

Institutet ska samverka med industri, samhälle och universitet för att studera alla aspekter av automatiserad körning inklusive säkerhet och policyer.

IAM kommer att bland annat ha simuleringslabb och en provbana för säkerhetsprovning i olika trafikmiljöer. Man kommer också att bygga upp något som verkar vara en haverikommission.

Egen kommentar

Det är oklart när IAM ska vara klart, men det är intressant att en delstat tar ett sådant här initiativ. Syftet är förstås att ta en ledande roll i utvecklingen.

Källa

[1] Mallory Locklear: Arizona is creating an autonomous vehicle research institute, Engadget 2018-10-12 Länk