Hur tillförlitlig är Teslas Autopilot?

Förra veckan rapporterade vi om en ny dödsolycka med en Tesla-bil. I väntan på att utredningen av denna ska bli färdig kan vi tipsa om en intressant läsning baserad på en studie om prestandan av förarstödssystem (läs: Autopilot) i tre Tesla-bilar av samma modell och år (Model 3, 2018). Den gjordes förra året av en forskargrupp vid Duke University. 

Följande scenarier var i fokus för studien: 

  • Förarövervakningssystemets prestanda under körning på motorväg.
  • Varning för distraktion vid plötsliga hinder på vägen som exempelvis när två körfält går ihop vid vägarbete.
  • Filhållningshjälp till en distraherad förare när denne oavsiktligt börjar glida ut i en annan fil. 
  • Kontrollöverlämning till en distraherad förare i en S-formad kurva. 

Den förstnämnda testades i verklig trafik, medan de tre övriga testades på en testbana. Det var alltid samma förare som körde, och jämförelsen omfattade en rad olika mått för respektive scenario.  

Resultaten visar gedigen skillnad i prestandan mellan de tre olika bilarna, och mellan de olika scenerierna. Det fanns exemplevis stora variationer i när varningar aktiverades och hur bilarna hanterade respektive scenario. Enligt forskarna själva verkar det som att bilarna presterade bäst i de till synes mest utmanande scenarierna som när föraren ignorerade förfrågningen att ta över kontrollen i en kurva, medan de presterade sämre i enklare scenarier som är bilen höll på att glida ut till närliggande körfält eller när det var hinder på vägen.

Baserat på detta dras slutsatsen att det kan vara vilseledande att tro att tekniken kommer vara lika bra eller bättre än mänskliga förare i enkla situationer, men sämre i svåra situationer. Vad detta beror på exakt är svårt att säga, men en möjlig förklaring skulle kunna vara att Teslas ingenjörer lagt mycket energi att uppnå bra prestanda i svåra situationer, i tron om att systemet enkelt kommer kunna hantera enklare situationer. 

Viktigt i det hela är att notera att det kan ha funnits små skillnader i hård- och mjukvaran i dessa bilar som kan ha lett till viss (icke-kvantifierad) variation. Även yttre faktorer så som ljusskiftningar kan ha bidragit till viss variation. 

Här kan ni läsa hela rapporten. Och kopplat till detta kan ni också passa på att läsa hur Consumer Reports lurat Autopilot på en testbana att tro att det satt en förare i förarsätet.