Hur kommer vår stadstrafik att förändras?

International Transport Forum (ITF), en organisation inom OECD som involverar 54 länder, har gjort en studie om förändringar inom vår stadstrafik som självkörande fordon kan komma att medföra [1].

Studien har utforskat två olika koncept av självkörande bilar: TaxiBot och AutoVot. Den förstnämnda går ut på att transporttjänsten delas av flera passagerare åt gången, medan den sistnämnda handlar om transport av en passagerare åt gången. Utgångspunkten för studien har varit att dessa tjänster används för samma typ av resor som görs idag i termer av startpunkt, destination och tid. Ett annat antagande var att TaxiBot och AutoVot ersätter alla bil- och bussresor. Studien har tittat på vilka effekter som dessa tjänster skulle kunna ha i termer av antalet fordon och resor samt parkeringskrav. Man tittade på dessa effekter per dag samt under rusningstrafik.

Studien är baserad på simuleringar där Lissabon använts som ett exempel på en medelstor europeisk stad. Lissabon har 565 000 invånare och en yta på 84,6 kvadratkilometer. I genomsnitt görs 1,2 miljoner resor där dagligen, eller 1,9 resor per invånare. Andelen bilar är relativt låg, 217 per 1000 invånare. En uppskattning är att det under rusningstiden cirkulerar över 60 000 bilar, 400 bussar and 2 000 taxibilar samtidigt i Lissabon, motsvarande 60 fordon per kilometer vägnät.

Slutsatser från studien inkluderar följande.

  • TaxiBots kan i kombination med högkapacitetsfordon för kollektivtrafik (pendeltåg, Bus Rapid Transit (BRT) och Light Rail Transit (LRT)) ersätta 9 av 10 bilar. AutoVots utan någon kombination med sådan kollektivtrafik ersätta 8 av 10 bilar.
  • TaxiBots kan i kombination med högkapacitetsfordon för kollektivtrafik leda till en 6 % ökning i antalet körda kilometer per bil. Detta eftersom TaxiBots kommer att ersätta både bil och bussresor som görs idag. AutoVot utan någon kombination med högkapacitets-kollektivtrafik kommer att fördubbla antalet körda kilometer per bil.
  • TaxiBot kan i kombination med högkapacitetsfordon för kollektivtrafik leda till 65 % färre fordon i rusningstrafik. AutoVots utan någon kombination med sådan kollektivtrafik kan leda till 23 % färre fordon i rusningstrafik. Totala antalet resta kilometer kommer att öka under rusningstiden jämfört med idag: 9 % med TaxiBot och 103 % med TaxiVot.
  • Parkeringsbehoven kommer att reduceras kraftigt. Behovet för parkeringsplatser längs med gator kommer försvinna helt och hållet (motsvarande 210 fotbollsplan!). Utöver det skulle 80 % av andra parkeringsplatser kunna tas bort.
  • Utan tillgång till högkapacitetsfordon för kollektivtrafik skulle antalet bilar öka i TaxiBots och AutoVots flottan med 5 000 respektive 12 000 bilar.
  • Om endast 50 % av bilresor utförs med delade självkörande bilar och resten med traditionella bilar, kommer det totala antalet resta kilometer med fordon att öka mellan 30 % och 90 %. Trots detta kan sådana fordon vara attraktiva för att reducera trafikstockningar samt för att reducera kostanden av traditionell kollektivtrafik.
  • Säkerhetsvinster med delade självkörande bilar kan vara mer påtagliga än miljövinster eftersom mängden utsläpp är relaterad till antalet resta kilometer och därmed strakt beroende av bränslesnålare och mindre förorenande teknik.
  • Delade självkörande bilpooler kommer att konkurrera med dagens taxitjänster och kollektivtrafiken. Styrning av transporttjänster, inklusive diverse föreskrifter och villkor, kommer att behöva anpassas.

Källor

[1] International Transport Forum, OECD. Urban Mobility SystemUpgrade- 2015-04 Länk