HEREs syn på automatiserad körning

I slutet av oktober deltog Nokia HEREs chef för uppkopplad körning, Ogi Redzic, i en webbdiskussion om automatiserade fordon [1]. Han lyfte fram skillnaden mellan ”highly automated driving” där föraren väntas vara redo att ta över manövreringskontrollen vid behov och ”fully automated driving” där föraren inte behövs överhuvudtaget. Tidiga applikationer av det först nämnda kommer vi kunna se om 1-3 år.

Han påpekade också att automatiserad körning kräver mer detaljerade kartor jämfört med andra tjänster som till exempel navigation. Förhoppningen är att HERE ska ha skapat sådana kartor runt 2018-2020.

Hela diskussionen kan läsas här.

Källor

[1] Lawton, C., HERE. HERE at Ars Technica on the rise of automated driving. 2014-10-31 Länk