Granskning av federala bestämmelser klar

Det amerikanska departementet för transport (USDOT) har utfört en omfattande granskning av Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) med målet att se hur automatiserade fordon passar in i det nuvarande federala regelverket för certifiering av fordon [1].

Sammanfattningsvis kan man säga att granskningen har identifierat standarder som kräver ytterligare granskning, både för att se till att befintliga förordningar inte i onödan hämmar innovation och för att säkerställa att automatiserade fordon är säkra.

Vidare konstaterar granskningen att det finns få hinder för automatiserade fordon så länge de inte avsevärt avviker från konventionella fordon designmässigt. Automatiserade fordon som börjar tänja på gränserna för konventionell utformning (t.ex. alternativ design av cockpiten där stolarna kan vändas om, ingen ratt och pedaler) skulle begränsas av den nuvarande FMVSS. Många nuvarande standarder bygger på antaganden om konventionella fordonskonstruktioner och därmed innebär en utmaning för vissa designkoncept, särskilt för helt förarlösa koncept där mänskliga passagerare har ingen möjlighet att framföra fordonet.

 FMVSS är federala bestämmelser gällande minimumsäkerhetskrav för design, konstruktion, prestanda och hållbarhet av motorfordon.

Källor

[1] Volpe (prepared for U.S. Department of Transportation) Review of Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) for Automated Vehicles. 2016-03-11 Länk