GM testar Super Cruise i sin uppgraderade körsimulator

General Motors har uppgraderat sin körsimulator och använder den bl.a. för att testa det semiautomatiserade systemet Super Cruise, som kan komma att introduceras på Cadillac modeller innan slutet av decenniet [1].

Den uppgraderade simulatorn ger en 360-graders vy runt bilen och har en bildgenerator som genererar 2 terabyte bilder per sekund. Detta innebär att simulatorn kan ge respons på styrning och bromsning inom 70 millisekunder. Uppgraderingen har därmed resulterat i en mer realistisk vägkänsla och lyhördhet för förarens manövreringar samt i en reducerad känsla av desorientering, speciellt under körning i låg hastighet.

Målet med uppgraderingen är att möjliggöra snabbare och mer realistisk testning av ny teknologi för både för General Motors och dess underleverantörer.

Egen kommentar

Som vi rapporterat om innan har General Motors redan börjat utvärdering av vissa prototyper i verklig trafik.

Källor

[1] General Motors. GM’s Driving Simulator Puts Super Cruise to the Test. 2014-04-21. Länk