Freightliners självkörning i Nevada

Freightliner, som ägs av Daimler, har påbörjat utvärdering av automatiserade lastbilar på allmänna vägar i Nevada i USA [1]. Det är första gången som sådan testning tillåts för lastbilar.

Lastbilen kallas Inspiration Truck och kan med hjälp av s.k. Highway Pilot köra själv på motorvägar. Konceptet är till en stor del baserat på Mercedes-Benz koncept Future Truck 2025 som presenterades i slutet av förra året. Själva teknologin härstammar från Mercedes personbilar som sedan anpassats för lastbilar.

Highway Pilot aktiveras av föraren och efter det regleras hastighet, bromsning och styrning av lastbilen. Den håller koll på hastighetsbegränsningen, reglerar avståndet till framförvarande fordon och använder stop-and-go-funktionen under rusningstid. Den kan dock inte utföra omkörningar, filbyten eller lämna motorvägen själv. Föraren kan avaktivera Highway Pilot manuellt och ta över manövreringskontrollen när som helst. Om fordonet inte längre kan köra själv, t.ex. på grund av vägarbeten eller dåliga ljus och väderförhållanden, uppmanas föraren i god tid att återta kontrollen.

En annan egenskap som Inspiration Truck har är att den kan kommunicera med andra lastbilar, vilket möjliggör kolonnkörning (platooning). Just nu finns det dock bara två lastbilar tillgängliga för testning.

Egen kommentar

Det handlar om amerikanska highways som inte nödvändigtvis motsvarar svenska motorvägar.

Här kan ni se hur Inspiration Truck fungerar i grova drag.

https://youtu.be/uhKmKug7DXM

Källor

[1] O’Kane, S., The Verge. This is the first road-legal big rig that can drive itself. 2015-05-06 Länk