Frankrike förbereder för autonoma fordon

Frankrike har beslutat nya regler som ger viss utrymme för autonoma fordon på allmänna vägar [1].

De nya reglerna kommer gälla från september 2022 och kommer tillåta autonom körning på vissa ej än specificerade vägar, rutter och zoner. Regelverket specificierar också ett antal andra punkter bl.a. att föraren bakom ratten är inte juridiskt ansvarig för fordonets framförande när fordonet är i autonomt körläge och där villkoren för användandet av autonomt körläge är uppfyllt. Det definierar också hur interaktionen mellan personen i förarsätet och fordonet bör ske i nödsituationer.

Egen kommentar

Pressmeddelandet som artikeln ovan baseras på är på Franska, och dokumentet med själva regleverket har jag inte hittat, men jag delar länken till pressmeddelandet nedan.

Ni kan också läsa mer om det hela i förslaget som lades fram för ett halvt år sedan här.

Källa

[1] Crider, J., Clean Technica. France Is Preparing For The Arrival Of Autonomous Driving. 2021-07-04 Länk

[2] Ministere De L’interieur. Pressmeddelande. 2021-07-01 Länk