Förtydliganden och kommentarer

Förra veckan skrev vi att Qualcomm fått två licenser för testning av prototyper för V2X i den amerikanska delstaten Virginia och att kommunikationen kommer gå ”via det nyligen tillgängliggjorda 5.9-GHz spektrat”. Det sistnämnda behöver förtydligas något: 5.9-GHz spektrumet har varit tillgängligt i USA flera år, men det har använts exklusivt av den WiFi-baserade kommunikationsteknologin DSRC. I december 2019 godkände den amerikanska kommissionen för kommunikation (FCC) ett förslag som skulle möjliggöra för fordonsapplikationer baserade på mobilkommunikation (C-V2X) att använda vissa radiovågor i frekvensbandet 5.9 GHz, vilket nu används av Qualcomm i testet i Virginia. Här är det dock viktigt att notera att det här frekvensbandet används av C-V2X bara på prov, och att det slutgiltiga beslutet av amerikanska myndigheter inte fattats ännu. 

För ett par veckor sedan skrev vi om kraven på Intelligent Speed Assistance (ISA) och klagomålen på dessa. I samband med det fick vi en kommentar från en av våra läsare som vi tycker kan vara intressant för bredare publik: En anledning till att det inte borde införs så strikta lagkrav på ISA är att det helt enkelt inte är självklart att tekniken kommer vara mogen för alla länder och att infrastrukturen kommer funka. Det är ju en annan sak om en tillverkare gradvis kan rulla up ett informativt system som inte ingriper drastiskt när man arbetat fram en tekniskt mogen plattform som fixar så att det är tillräckligt säkert. Se exempelvis den här videon. Det är prediktiv ACC men datan är ju densamma (Traffic Sign Recognition och antagligen antar jag kartdata) och om ISA eller ACC tokbromsar ner till 90 på en motorväg där andra flyter på i 110 är ju inte helt okontroversiellt. Hade den bromsat ner till 70 eller 50 tänker iaf jag att det kan uppstå olyckor pga det.

I vår artikel Ord spelar roll skrev vi att studien utförd av den amerikanska organisationen för bilägare AAA kom fram till att namnet och informationen som en förare får om ett förarstödssystem påverkar dennes upplevelse, beteende och tillit till systemet. Men är det verkligen så? En av våra läsare kom att tänka på en annan studie som utförts av Volvo Cars på testanläggningen AstaZero där förarnas reaktion till ett hinder på vägen uteblev i många fall oavsett hur de hade informerats och vilken information de hade fått om systemet. Där undersöktes dock inte effekten av systemnamnet.  

Stort tack till våra uppmärksamma och engagerade läsare, fortsätt med det!